fleche_cote_droit

Terms of Use

Společnost Lyreco vytvořila své internetové stránky za účelem poskytnutí informací jejich uživatelům. Celkový ani částečný obsah se nesmí používat na komerční účely bez předem schváleného písemného souhlasu.

Všechny fotografie, obrázky, grafiky, texty, animace, loga a názvy značek na této internetové stránce jsou chráněny French Intellectual Property Regulation a jsou majetkem společnosti Lyreco. V tomto smyslu je bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti.

LYRECO si ponechává právo žalovat kohokoli v případě podvodného použití těchto internetových stránek.

Vytvoření hypertextového odkazu na internetové stránky LYRECO je předmětem předcházejícího písemného souhlasu společnosti LYRECO. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Máte právo na přístup, úpravu a vymazání svých osobních údajů (Zákon o ochraně osobních údajů). V případě, že máte zájem o uplatnění tohoto práva, nás prosím kontaktujte.

Pro informace o těchto internetových stránkách nebo jejich obsahu kontaktujte prosím LYRECO.