Etický kodex a dodavatelé

Etický kodex
Růst společnosti Lyreco byl vždy realizován na základě našich 4 klíčových hodnot:

NADŠENÍ, PRECIZNOST, RESPEKT A AGILITA

Tyto hodnoty budou i nadále základními prvky, na kterých chceme budovat naši budoucnost, a je důležité, aby každý zaměstnanec společnosti Lyreco a každý dodavatel rozuměl tomu, jak chceme vykonávat naši obchodní činnost a jak chceme tohoto úspěchu dosáhnout.
 

Zaměstnanecký etický kodex

Dodržování etických zásad je zodpovědností každého zaměstnance. Tato stanovená pravidla musí být dodržována při vykonávání každodenní činnosti i při jednání s třetími stranami. Lyreco od svých zaměstnanců očekává znalost a dodržování zaměstnaneckého etického kodexu. Nelegální a neetické chování je neakceptovatelné.


Dokumenty pro dodavatele

Lyreco se snaží vybírat dodavatele, kteří jsou schopni dodržovat pevné etické standardy. Stát se oficiálním dodavatelem společnosti Lyreco proto není jen otázkou kvality produktů a cenové politiky, ale i etiky.

Dodavatelský etický kodex společnosti Lyreco zajišťuje pro společnost Lyreco a její dodavatele základ pro budování a udržování vztahů, které jsou založeny na slušnosti, důvěře, respektování práv jednotlivců v souladu s legislativou a udržitelných obchodních praktikách.