fleche_cote_droit

Ekologický a sociální rozvoj

"AMBICE SPOLEČNOSTI LYRECO JE JASNÁ - PROPAGOVAT OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ S NAŠIMI PARTNERY". "
 
 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Náš závazek o ochraně životního prostředí je už několik let posílený díky akreditaci ISO 14001 (Enviromentální manažerský systém) zavedené ve všech Lyreco pobočkách. 

Tato mezinárodní certifikace:

• garantuje dobře řízenou organizaci, která bere v úvahu všechny 
  enviromentální aspekty
• garantuje neustálé zlepšování našeho vlivu na životní prostředí
• zapojuje do ochrany životního prostředí i naše dodavatele - respektováním
  enviromentálních předpisů
• je udělená nezávislým orgánům po kompletním auditu enviromentálního
  manažerského systému
Pozitiva pro naše zákazníky:
• Více než 500 (13%) ekologických produktů v našem sortimentu 
• Většina našich poboček nabízí zdarma recyklační službu na prázdné tonery
• 85% našich katalogů je vytištěno na recyklovaném papíru 


 
SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Společnost Lyreco považovala lidi vždy za NEJSILNĚJŠÍ STRÁNKU své skupiny. Pro Lyreco byl sociální rozvoj vždy významným pilířem.

Lyreco se zavazuje k následujícím principům:

• Respektování lidských práv (zejména dětí) 
• Respektování legislativy a předpisů zejména
  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
                                           
  • Žádná diskriminace v rámci náborů, odměňování, přístupu k firemnímu          vzdělávání nebo při povýšení na vyšší pozice.